Mariaconcert Barockkirche Zwillbrock – 14 juni 2015

Kleinkoor Vivente bracht op deze zondag in de Barokkerk St. Franziskus van Zwillbrock (Duitsland) 14 Marialiederen ten gehore. Volgens de legende neemt Maria ‘Weesgegroeten’ aan, die afkomstig zijn uit de monden van haar dienaren. Met deze weesgegroeten rijgt zij een snoer waarmee zij zich bekranst: de Rozenkrans. Vivente zong in dit concert een ‘snoer’ van Ave Maria’s, afgewisseld met Maria-antifonen en Hymnes.

Poster Mariaconcert 14-06-15 Kleinkoor Vivente LREen antifoon is een Gregoriaanse beurtzang: de voorzanger zingt de eerste regel waarna de andere zangers inzetten: stem en tegenstem. Vivente presenteerde zich in dit concert veelzijdig door in verschillende samenstellingen en kleinere bezettingen te zingen.

Het concert opende met de Gregoriaanse melodie van het Ave Maria, gezongen door louter vrouwenstemmen om de vrouwelijkheid van de Mariaverering te laten ervaren.
Naast koorwerken van Viventes favoriete renaissance-componisten zoals Tomás Luis Vittoria, Palestrina, Dufay en Caccini kwamen ook liederen van de 19e eeuwse componisten Rheinberger en Edward Elgar en de 20ste eeuwse Flor Peters aan bod. Het concert werd afgesloten met het Ave Verum: een lofzang op het Heilig Sacrament.